Pessach-Sederabend Chad gadya

Chad gadya, chad gadya.
(Ein Lämmchen, ein Lämmchen)

Chad gadya, chad gadya.
D’zabin aba bitrei zuzei,
chad gadya, chad gadya.

V’ata shunra v’achlah l’gadya,
d’zabin aba bitrei zuzei,
chad gadya, chad gadya.

V’ata chalba v’nashach l’shunrah,
d’achlah l’gadya,
d’zabin aba bitrei zuzei,
chad gadya, chad gadya.

V’ata chutra v’hika l’chalba,
d’nashach l’shunrah,
d’achlah l’gadya,
d’zabin aba bitrei zuzei,
chad gadya, chad gadya.

V’ata nura v’saraf l’chutra,
d’hikah l’chalba,
d’nashach l’shunrah,
d’achlah l’gadya,
d’zabin aba bitrei zuzei,
chad gadya, chad gadya.

V’ata maya v’chava l’nura,
d’saraf l’chutra,
d’hikah l’chalba,
d’nashach l’shunrah,
d’achlah l’gadya,
d’zabin aba bitrei zuzei,
chad gadya, chad gadya.

V’ata tora v’shatah l’maya,
d’chava l’nura,
d’saraf l’chutra,
d’hikah l’chalba,
d’nashach l’shunrah,
d’achlah l’gadya,
d’zabin aba bitrei zuzei,
chad gadya, chad gadya.

V’ata hashocheit v’shachat l’tora,
d’shata l’maya,
d’chava l’nura,
d’saraf l’chutra,
d’hikah l’chalba,
d’nashach l’shunrah,
d’achlah l’gadya,
d’zabin aba bitrei zuzei,
chad gadya, chad gadya.

V’ata malach hamavet v’shachat l’shocheit,
d’shachat l’tora,
d’shata l’maya,
d’chava l’nura,
d’saraf l’chutra,
d’hikah l’chalba,
d’nashach l’shunrah,
d’achlah l’gadya,
d’zabin aba bitrei zuzei,
chad gadya, chad gadya.

V’ata Hakodesh Baruch Hu v’shachat l’malach hamavet,
d’shachat l’shocheit,
d’shachat l’tora,
d’shata l’maya,
d’chava l’nura,
d’saraf l’chutra,
d’hikah l’chalba,
d’nashach l’shunrah,
d’achlah l’gadya,
d’zabin aba bitrei zuzei,
chad gadya, chad gadya.